BigMow

Robotgräsklipparen för de stora ytorna. Idrottsfält, golfbanor, parker och företagsytor. Kapacitet upp till 20 000 kvm!

Robotgräsklippare

Den starkaste robotgräsklipparen med kapacitet upp till 20 000 kvm!
Robotgräsklipparen för stora ytor. Perfekt för fotbollsplaner, idrottsfält, golfbanor, parker eller stora företagsytor.

BigMow

Välj en eller fler zoner samt schemalägg klipptider. Låg driftkostnad. Kan spåras med GPS/SMS. Finns på idrottsanläggningar i Sverige, Europa, Japan och USA.
Se mer…»