Kundcase #3 – Entreprenören

Förnuft eller känsla?

Är det förnuftet eller känslan som styr inköpet av en ny maskin? På Lundells Stugtjänst AB har alltid förnuftet styrt men samtidigt har känslan för maskinerna alltid funnits där. Man har höga krav på maskinerna och på service vilket har gjort att de nu kan erbjuda sina kunder en modern, lätt och miljöanpassad maskinpark.

KUNDBESÖK Vi besöker Åkersberga där vi träffar Mikael Sigg som är arbetsledare sedan två år tillbaka. Mikael har en bakgrund som butikschef på Ica innan han för fyra år sedan började arbeta i sin svärfar Pehr Lundells företag Lundells Stugtjänst AB. Företaget startade i Hallstavik och har numera även kontor i Åkersberga, där företaget har uppdrag åtminstone de tre kommande åren som underentreprenör åt Peab.

– Vi är en av Peabs största underentreprenörer i Norrort, säger Pehr Lundell som
driver Stugtjänst. Pehr startade företaget 1986 med att serva fritidsboende i norra Stockholm. Han erbjöd bland annat snickeritjänster, grönyteskötsel
med mera.

– Jag jobbade på ambulansen där jag jobbade ett dygn och var ledig tre. Eftersom
jag var entreprenörsbarn, min far hade snickerifabrik i Hallstavik, hittade jag på
något under mina lediga dagar och det var genom att ge service till fritidsboende, och
hamnade i Danderyd och Vaxholm. Det var allt från anläggning till trädgårds- och
fastighetsskötsel, berättar Pehr.

Sedan 2005 har Pehr haft all fokus på sitt företag Stugtjänst och har sedan dess
varit underentreprenör åt Peab och Svevia. För snart tio år sedan kom Stugtjänst att
rikta sig mer mot företagsmarknaden, även 
om privatsektorn fortfarande är viktiga
uppdragsgivare. Idag sysselsätter Stugtjänst sju heltidsanställda och har nästa
lika många säsongsanställda.

– Stugtjänst har alltid varit mån om att vara en seriös aktör och hålla bra kvalitet
på produkterna. Så länge jag känner till har företaget varit kund hos LMK. Det allra
viktigaste är service, att snabbt få hjälp. Behöver vi hjälp vill vi ha det nu, inte om två
veckor. Speciellt vintertid är det oerhört viktigt att få hjälp omgående eftersom vi
riskerar höga viten om vi inte kan utföra vårt jobb, säger Mikael.

– LMK kommer på stört om vi behöver hjälp med en maskin. Det betyder mycket,
ja allt, inflikar Pehr.

– Vi behövde faktiskt ha hjälp med en maskin som bråkade förra vintern och
under tiden den var på service fick vi en fri lånemaskin som vi körde över 70 timmar
med. Det är ganska mycket. Jag känner inte till många företag som skulle ge den
servicen, tillägger Mikael. Tack vare mycket duktig personal samt
drivna arbetsledare så har Pehr kunnat utveckla familjeföretaget och gått en stadig
utveckling till mötes. Idag arbetar Stugtjänst med bland annat grönyteskötsel, ogräsbekämpning, gräsanläggning, snöröjning, barmarksskötsel och fastighetsskötsel.

– Pehrs devis har alltid varit att åka dit där jobben finns. För det krävs att vi har
små, kompakta maskiner som är lätta att transportera. För oss är det viktigt att maskinerna är kompakta och kan ta sig fram överallt, ofta behövs inte så stora maskiner
för att utföra jobben med hög kvalitet, säger Mikael och tillägger att LMK har hög
kvalitet på sina produkter och är kunniga att ta fram rätt maskin för att utföra
jobben.
.

“För oss är det viktigt att maskinerna är kompakta
och kan ta sig fram överallt, ofta behövs inte så stora
maskiner för att utföra jobben med hög kvalitet.”

– Stugtjänsts behov av kompakta proffsmaskiner stämmer väl överens med LMK:s maskininriktning, och det är där vi vill vara starka, säger Michael Jansson på LMK för att understryka att samarbetet med Stugtjänst har fungerat bra genom alla år.
Den väl uppdaterade maskinparken består av en gedigen samling moderna, välskötta
maskiner av hög kvalitet. Maskinerna har med all sannolikhet köpts in med förnuftets röst eftersom de alla fyller rätt funktion för de jobb som företaget utför.
I maskinparken finns bland annat tre nya Kubota 3890, Belos 5080, Belos 70/100, Belos 4560, Ventrac 3400, Ventrac 4500, K-Heat, Weidemann 2080, sopmaskin G1 samt en rad väl utvalda redskap och tillbehör. Tack vare ”getingen” som köptes in vintern 2017/18 påpekar Mikael att deras vintersäsong kunde förlängas avsevärt. Den äldsta maskinen är från 2013 och de två senaste maskinerna har levererats av LMK under 2018. Även om de flesta maskiner införskaffats med förnuftet som ledstjärna kan Mikael avslöja att svärfar Pehr har en äldre modell av Ventrac som han vurmar för och tar hand om även om den idag inte längre ingår i företagets ordinarie maskinpark.

– Det är en reservmaskin, men de gamla maskinerna är faktiskt miljögodkända dem
också. Vi vill arbeta med schyssta maskiner och vara schysst mot personalen, säger Pehr.

– Det är kul med maskiner men jag hinner inte vara ute på fältet lika mycket som förr.
Däremot tycker vi att det är viktigt att ta hand om våra grejer. Det är trevligare att jobba när det är rent och snyggt, samtidigt som det ser bättre ut utåt. Dessutom behåller man andrahandsvärdet bättre, avslutar Mikael
.

Kundcase #2 – Kyrkan

Hållbart miljöarbete med elfordon i maskinparken

På Uppsala kyrkogårdar går man i bräschen för miljöarbete och arbetsmiljö. Hela verksamheten genomsyras av ett miljötänk vilket
ställer höga krav på maskinparken. I maskinparken har man bland annat tio stycken Goupil och för två år sedan byggdes ett eget garage för elfordonen som rullar på de fem kyrkogårdarna.

KUNDBESÖK Uppsala kyrkogårdar innefattar de fem kyrkogårdarna Berthåga
kyrkogård, Gamla Uppsala kyrkogård, Gamla kyrkogården, Vaksala kyrkogård och Hammarby kyrkogård med ett 50-tal helårsanställda och ungefär lika många till under sommaren som arbetar med kyrkogårdsunderhåll. Maskinparken, med cirka 450 maskiner och redskap, är väl anpassade för såväl sin funktion som för förarens arbetsmiljö, men även för att matcha högt satta miljömål.

– Gemensamt för alla fordon är att de är utvalda efter miljöaspekt, ekonomi och arbetsmiljö. Våra miljömål är styrda uppifrån och det är vår uppgift att se till att de
efterföljs. Arbetsmiljön är otroligt viktig eftersom exempelvis för mycket vibrationer i
en maskin kan leda till sjukskriven personal, som i sin tur är en tung kostnad. Därför är
vi mycket noga med service och underhåll av alla maskiner för att säkerställa en trygg
arbetsmiljö för våra anställda, berättar Rikard Andersson, verkstadschef.

Hela verksamheten genomsyras av de högt satta miljömålen, bland annat komposteras allt trädgårdsavfall i en egen kompostanläggning. Avfallet sorteras, finfördelas, syresätts och vattnas innan det blandas med sand eller torvmull för att sedan åter användas i planteringar och jordförbättringar. Många av almarna från kyrkogårdarna, som drabbats av almsjuka, har komposterats och almsjukan dör ut i den varma kompostjorden. Idag består stor del av maskinparken av elfordon och till bränsledrivna fordon används miljöbränslet HVO100. Verkstaden har ett fordon som regelbundet besöker de olika kyrkogårdarna och servar fordonen och maskinerna på plats med bränsle, smörjdelar, reservdelar med mera. Rikard, tillsammans med maskingruppen, ombesörjer inköp av maskiner och han har under sina 26 år på arbetsplatsen varit en trogen kund hos LMK Markvårdsmaskiner AB. 2003 köptes deras första Goupil till verksamheten.

– De är relativt enkla fordon och har en robust konstruktion, konstaterar Rikard.

– Vi skaffade en större Goupil G5 med litiumbatterier i höstas. I vinter fick vi verkligen
möjlighet att testa hur batterierna klarade kylan. Och det fungerade väldigt bra, tillägger Rikard. Valet av Goupil beror inte enbart på dess funktion utan valet grundar sig även på fordonens storlek. På kyrkogårdarna har många stora almar drabbats av almsjukan som härjat under 2000-talet, vilket har lett till att de fått tas ned. Almarna har stått på gravar men på grund av lagar och regler för gravrättsinnehavare kan inte nya almar planteras påsin ursprungliga plats utan har planterats närmare gångvägar.

“Vi skaffade en större Goupil G5 med litiumbatterier i höstas. I vinter fick vi verkligen möjlighet att testa hur batterierna klarade kylan.”

– Det ställer höga krav på maskinerna när kyrkogården krymper. Goupil klarar de trånga gångarna och de uppfyller våra behov. De ska ha tippbart flak, volymen känns bra och de har bra framkomlighet. De passar oss väldigt bra, säger Rikard. För två år sedan byggdes ett nytt garage för elfordonen och byggnaden anpassades för bästa möjliga miljö med bland annat separat anpassad laddström för varje fordon.
För att en maskin ska platsa i den väl utvalda och anpassade maskinparken finns dels höga miljömål, dels höga arbetsmiljömål.

– Vi utgår från våra behov och vad maskinen ska utföra. Därefter tittar vi på vad som finns på marknaden som täcker våra behov och tar därefter in offert. Priset styr men vi har köpt både Goupil och Weidemann kompaktlastare från LMK. Samarbetet har fungerat väldigt bra och de ligger rätt i pris. Jag värdesätter också att de sätter oss som kund i fokus och tar ansvar gentemot oss, säger Rikard.

– Ni har också en gammal Weidemann 1770 som har gått mycket, påpekar Fredrik Fredlund, LMK.

– Ja, den har gått strax över 7 000 timmar. Den går dagligen och fungerar jättebra, med bra framkomlighet, även i de trånga passagerna, svarar Rikard.

En annan maskin som blivit väldigt populär bland de anställda är K-Heat. I miljöarbetet vill man frångå gasol och istället använda hetvatten till ogräsbekämpning.

– Den får rotera en vecka på varje kyrkogård. Alla vill ha den under sommaren när ogräset är som värst, avslutar Rikard.

Kundcase #1 – Fastighetsförvaltaren

När bemötandet är avgörande

Förtroende är A och O i en affärsrelation. Här får vi träffa Therese Lindqvist på Cemi som är återkommande kund hos LMK sedan flera
år tillbaka. – Vi har alltid blivit väldigt bra bemötta på LMK, oavsett om det handlar om serviceav de maskiner vi har eller om inköp av nya
maskiner, säger Therese.

KUNDBESÖK I det relativt nyinvigda kontoret i Solna träffar vi Therese Lindqvist, Affärsområdeschef Entreprenad, på det växande företaget Cemi. Företaget
har de senaste fem åren flerdubblat omsättningen. 2012 omsattes 19 miljoner,
2013 25 miljoner och målet 2017 är att omsätta 100 miljoner.

– Vi har fått flera och större kunder, till exempel större fastighetsägare, som vi erbjuder helhetslösningar inom våra två affärsområden fastighetsförvaltning och entreprenad. Inom entreprenad, som jag arbetar med, tillhandahåller vi bland annat renhållning, snöröjning, anläggning, skyltservice samt mark- och trädgårdsskötsel. Idag har vi omkring 90 anställda varav ett 60-tal arbetar inom entreprenadverksamheten, berättar Therese.

Det var först 2013, när Therese började arbeta på Cemi, som hon kom i kontakt med
LMK Markvårdsmaskiner AB. Therese och kollegan Hanna träffade olika säljare när de
skulle uppdatera och komplettera motorparken.

– Vi upplevde att många säljare hade ett dåligt bemötande men på LMK var de trevliga och kunniga. När man har ont om tid och saknar djupare kunskaper är det viktigt att få goda råd. Det är inte lätt att hitta rätt maskin till det vi vill använda den till, berättar
Therese.

“När man har ont om tid och saknar djupare kunskaper är det viktigt att få goda råd.”

– Jag minnas att jag var ute och tittade på Cemis maskinpark. Det var ett spretigt utbud av maskiner för olika ändamål, vissa
var även riktade mot konsumentmarknaden snarare än mot professionella användare,
tillägger Fredrik på LMK och Therese nickar igenkännande.

– Alla kan inte vara expert på allt. Maskiner är invecklade och det är svårt att veta
hur de kommer att te sig i arbete. Det gäller att ha ett bra samspel mellan säljare och
kund, påpekar Michael på LMK. Oavsett hur erfaren förare man är, bekräftar
Fredrik som själv arbetat som entreprenadmaskinförare, är det svårt att veta hur
en maskin fungerar och hur den kommer fungera för arbetsuppgiften. Det var något
Therese blev varse om när hon fick rycka ut och hjälpa till med snöröjningen i fjolårets
rejäla snöfall i början av november.

– Ja, jag hoppar in ibland när det behövs
förstärkning. Det snöade mycket och det fungerade bra att sanda samt ploga entréer
och mindre uppfarter med maskinen jag använde. Senare samma dygn blev jag tvungen
att ploga en längre vägsträcka med djup blötsnö och fastnade på grund av att maskinen
inte hade rätt kapacitet. Det är viktigt att veta vad maskinerna ska användas till och det
är nyttigt att köra lite själv för att förstå hur prestandan påverkar maskinens egenskaper, säger Therese. Cemi är ett företag i stark utvecklingsfas
vilket har gjort att de regelbundet återkommit till LMK som kund. Däremot används
fortfarande den första maskinen som Kurt Jansson på LMK sålde till Cemis grundare
Per Sandin runt millennieskiftet. Det var en begagnad Kubota L4200 som fortfarande
används för exempelvis snöröjning bekräftar Therese. Större delen av maskinparken har uppdaterats och med miljöfokus har de bland annat valt
elfordon för transport inom områden.

– Vi har ersatt lätta lastbilar med elfordon.
En anledning är för att vi vill bidra till en bättre miljö, en annan är att vi vill vara rustade för framtida miljökrav. Elfordonen används i den dagliga verksamheten och de är väldigt smidiga när man lätt kan ta sig fram på trottoarer och
genom trånga passager utan att störa omgivningen allt för mycket, säger Therese.
Det senaste tillskottet i fordonsparken är en Kubotaklippare som mer eller mindre
skräddarsydd för att passa jobbet.

“Vi har ersatt lätta lastbilar med elfordon.
En anledning är för att vi vill bidra till en bättre miljö.”

– Jag åkte till LMK med kartor över området
där klipparen skulle gå. Det var stora gräsytor och vi hade inte den utrustningen som
vi behövde. Fredrik hjälpte oss att ta fram en klippare i rätt storlek. Klipparen visade sig
fungera alldeles utmärkt, säger Therese.

– Vår vision är att vara en affärspartner att växa tillsammans med, avslutar Micke och Fredrik.

Populära maskiner:

Belos TransPro 5080

Midjestyrd redskapsbärare för alla årets säsonger. 50 hk, 80 l/min.
Se mer…»

Weidemann 1160

Midjestyrd kompakthjullastare.
Väger ca 2,2 t, lyfter ca 1t. 32 hk.
Se mer…»

Kubota F3890

Frontmonterad rotorklippare.
150 – 180 cm klippbredd, 38 hk.
Se mer…»

Melex 380

Elbil, med eller utan hytt. Flak eller skåp. 50 – 100 km räckvidd.
Se mer…»